Interview Question

HR Business Partner InterviewHeteren

A.S. Watson Group

Veel vragen stellen en niet doorvragen, maar gelijk een mening hebben over hetgeen wat je zegt. Erg onplezierig.

Answer

Interview Answer

1 Answer

0

Blijkbaar niet voldoende of goed.

Anonymous on

Add Answers or Comments

To comment on this, Sign In or Sign Up.